Daglig leder

Hany Abdelazim

Adresse

Lingua medica GmbH
Glockengießerwall 26
20095 Hamburg

Telefon

Mandag-fredag
Telefon: 0049-40-668 51 988
Telefaks: 0049-40-668 51 982

I hastesaker når du oss på
Mobil: 0049-176-47-69 7736

E-post kontakt skjema

Ansvarlig for innholdet på denne siden:
Hany Abdelazim – daglig leder

Ansvar for innhold
Vi gjør vårt beste å holde siden vår oppdatert. Til tross for nøye ettersyn er et erstatningsansvar likevel utelukket. Som tjenesteyter er vi iflg. § 7 1. avsnitt i den tyske telemedialoven (TMG) ansvarlig for eget innhold på denne siden etter generell lovgivning. Jfr. §§ 8 til 10 i TMG er vi likevel ikke forpliktet til å overvåke fremmed formidlet eller lagret informasjon. Dersom vi blir oppmerksomme på rettstridig innhold, vil vi fjerne dette omgående. Vi kan først overta ansvar fra det tidspunktet vi er blitt oppmerksomme på et mulig lovbrudd.
Ansvar ifmb. lenker
Tilbudet vårt inneholder lenker til eksterne nettsider som vi ikke har noen innflytelse på. Det er hele tiden tilbyder eller operatør av siden det er lenket til som er anvarlig for innholdet. Vi bærer intet ansvar for innholdet hhv. riktigheten av innholdet på sidene til ukjente tilbydere som vi har lenker til. På tidspunktet lenkene ble lagt ut var det IKKE FUNNET LOVSTRIDIG INNHOLD. Så snart et ev. lovbrudd blir kjent for oss vil vi fjerne slike lenker omgående.
Opphavsrett
Alt innhold produsert av denne sidens eier, er underlagt tysk opphavsrett.
Mangfoldiggjøring, bearbeiding, distribusjon og enhver form for bruk som går utover opphavsrettens bestemmelser, krever skriftlig samtykke av forfatteren hhv. produsenten.
Personvern
Vi gjør oppmerksom på at dataoverføring på internett (f.eks. ved forsendelse av e-post) kan inneholde sikkerhetshull . Det er ikke mulig å beskytte all data fullt og helt mot innsyn fra andre. En fortrolighet med henblikk på personvernbestemmelsene kan kun garanteres med forestående forbehold. Spesielt gjelder dette personlige opplysninger om andre personer som kun skal formidles via internet når personvernet til gjeldende personer ikke berøres. En formidling er kun tillatt når personene det gjelder har gitt sitt samtykke etter å ha blitt gjort oppmerksomme på mulige sikkerhetshull. Eieren av siden overtar intet ansvar for skade eller unnlatelseskrav som kan oppstå ifbm. slike sikkerhetshull. En tredjepersons bruk av offentliggjort kontaktinformasjon i reklameøymed aksepteres ikke. Eieren av siden tar uttrykkelig forbehold om juridiske skritt i tilfelle det sendes uønsket reklameinformasjon, f.eks. via e-post.
Kilde: S&K Rechtsanwälte www.streifler.de