Pasient og lege har en felles målsetting i å forebygge, finne og lege eller lindre sykdom.
En tillitsfull kommunikasjon mellom lege og pasient er en viktig forutsetning for en vellykket behandling.

Den personlige samtalen mellom pasient og lege er spesielt viktig siden det er her man skaper størst mulig respekt, tillit og kooperasjon i behandlingsforholdet.

Informasjon og rådgiving må være forståelig for pasienter som ikke selv kan gjøre seg språklig forstått overfor legen.

Fra „Patientenrechte in Deutschland“ (Den tyske pasient- og brukerrettighetsloven)

Tolk- og oversetterservice

Medisinsk-sosial tolking

Samarbeidspartnere:
Asklepios Kliniken Hamburg GmbH
Martini-Klinik am UKE GmbH
Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH
Gesundheitsmetropole Hamburg e.V.