Medisinsk-sosial tolking (MST):
Hva er det? [ Her kan du lese du mer ]

Lingua medica Dolmetscher in Hamburg

Lingua medica GmbH representerer erfarne tolker som er utdannet i medisinsk-sosial sammenheng innenfor rammen av prosjektet «Migrantenversorgung im UKE» (Behandling av migranter ved Universitetssykehuset Eppendorf i Hamburg)

Tolkene våre benyttes daglig og med stort hell på mange sykehus samt medisinske og sosiale innretninger i Hamburg.

Alle medarbeiderne er morsmålstolker som oppfyller sin ansvarsfulle oppgave som språkformilder på en professionell og motivert måte.  På grunn av den kulturelle identifikasjonen med pasientene, mestrer de også den vanskelige oppgaven det er å være kulturformidler.

Det å beherske det kulturelt spesifikke pasientspråket, den profesjonelle omgangen med følelser som sorg og lidelse, gjør at tolkene våre er blitt uunnværlige for legene.

Videreutdanning og regelmessige møter mellom kollegaer fører til et utvidet språktilbud samt kvalitetssikring av tolketjenestene våre.

lingua-medica-schluss