Dolmetscher-Privatpatienten

Som uavhengig servicebedrift er vi ene og alene opptatt av at du mottar en optimal medisinsk behandling. Vi finner frem til det best egnede sykehuset i Hamburg for ditt sykdomsbilde, og følger deg under hele behandlingsforløpet.

Det høre med at vi henter deg på flyplassen, sørger for hotellrom etter ønske og dersom det er behov for det, ledsager vi ev. medreisende.

lingua-medica-schluss