Daglig leder

Katia Klei

Dipl. Phil. M.A.
Statsautorisert tolk & translatør
Sertifisert medisinsk tolk

Byråorganisasjon

Irene Dammer

Operativ Koordinering

Johanna Lienshöft

Adresse

Lingua medica GmbH
Raboisen 38
DE-20095 Hamburg

Mandag-fredag
Telefon: 0049-40-668 51 988
Telefaks: 0049-40-668 51 982

I hastesaker når du oss på
Mobil: 0049-178-66 00 332

Kontaktskjema

Ditt navn

Din e - postadresse

Telefonnummeret ditt

Når det gjelder

Meldingen